Photo Tour of Rest of Gilgit Baltistan; 214 photos

Naran to Gilgit
Naran to Gilgit
last year! 
Karakuram High Way
Karakuram High Way
few years ago! 
Mountains of Chillas
Mountains of Chillas
few years ago! 
Indus River passing chillas
Indus River passing chillas
few years ago! 
Indus River passing chillas
Indus River passing chillas
few years ago! 
Karakoram Highway, Chillas
Karakoram Highway, Chillas
few years ago! 
River Chilas
River Chilas
few years ago! 
Petroglyphs near Chilas
Petroglyphs near Chilas
few years ago! 
Khunjerab Pass - Pak chania check post
Khunjerab Pass - Pak chania check post
few years ago! 
Khunjerab Pass - Pak chania gate
Khunjerab Pass - Pak chania gate
few years ago! 
Khunjerab Pass - Pak chania border
Khunjerab Pass - Pak chania border
few years ago! 
Khunjerab Pass viewed from the Kashmiri side
Khunjerab Pass viewed from the Kashmiri side
few years ago! 
The Blind Lake, Shigar, Skardu, Gilgit-BaltistanThe Blind Lake, Shigar, Skardu, Gilgit-Baltistan
The Blind Lake, Shigar, Skardu, Gilgit-BaltistanThe Blind Lake, Shigar, Skardu, Gilgit-Baltistan
few years ago! 
Attabad Lake, Gojal, Gilgit-Baltistan
Attabad Lake, Gojal, Gilgit-Baltistan
few years ago! 
Katpana Water Channels Skardu
Katpana Water Channels Skardu
few years ago!