Photo Tour of Quetta; 393 photos

Takatu Mountain in Snow 2017
Takatu Mountain in Snow 2017
last year! 
Marri Abad
Marri Abad
last year! 
Hanna Lake Quetta
Hanna Lake Quetta
last year! 
Quetta snowfall
Quetta snowfall
last year! 
Quetta snowfall
Quetta snowfall
last year! 
Quetta snowfall
Quetta snowfall
last year! 
Quetta snowfall
Quetta snowfall
last year! 
Quetta snowfall
Quetta snowfall
last year! 
Quetta snowfall
Quetta snowfall
last year! 
Quetta snowfall
Quetta snowfall
last year! 
Quetta snowfall
Quetta snowfall
last year! 
Snow fall in Quetta after 12 years
Snow fall in Quetta after 12 years
last year! 
Snow fall in Quetta after 12 years
Snow fall in Quetta after 12 years
last year! 
Snow fall in Quetta after 12 years
Snow fall in Quetta after 12 years
last year! 
Snow fall in Quetta after 12 years
Snow fall in Quetta after 12 years
last year!