Photo Tour of Quetta; 393 photos

Takatu Mountain in Snow 2017
Takatu Mountain in Snow 2017
a month ago! 
Marri Abad
Marri Abad
a month ago! 
Hanna Lake Quetta
Hanna Lake Quetta
a month ago! 
Quetta snowfall
Quetta snowfall
few months ago! 
Quetta snowfall
Quetta snowfall
few months ago! 
Quetta snowfall
Quetta snowfall
few months ago! 
Quetta snowfall
Quetta snowfall
few months ago! 
Quetta snowfall
Quetta snowfall
few months ago! 
Quetta snowfall
Quetta snowfall
few months ago! 
Quetta snowfall
Quetta snowfall
few months ago! 
Quetta snowfall
Quetta snowfall
few months ago! 
Snow fall in Quetta after 12 years
Snow fall in Quetta after 12 years
few months ago! 
Snow fall in Quetta after 12 years
Snow fall in Quetta after 12 years
few months ago! 
Snow fall in Quetta after 12 years
Snow fall in Quetta after 12 years
few months ago! 
Snow fall in Quetta after 12 years
Snow fall in Quetta after 12 years
few months ago!