Photo Tour of Quetta; 393 photos

Takatu Mountain in Snow 2017
Takatu Mountain in Snow 2017
13 days ago 
Marri Abad
Marri Abad
13 days ago 
Hanna Lake Quetta
Hanna Lake Quetta
13 days ago 
Quetta snowfall
Quetta snowfall
a month ago! 
Quetta snowfall
Quetta snowfall
a month ago! 
Quetta snowfall
Quetta snowfall
a month ago! 
Quetta snowfall
Quetta snowfall
a month ago! 
Quetta snowfall
Quetta snowfall
a month ago! 
Quetta snowfall
Quetta snowfall
a month ago! 
Quetta snowfall
Quetta snowfall
a month ago! 
Quetta snowfall
Quetta snowfall
a month ago! 
Snow fall in Quetta after 12 years
Snow fall in Quetta after 12 years
a month ago! 
Snow fall in Quetta after 12 years
Snow fall in Quetta after 12 years
a month ago! 
Snow fall in Quetta after 12 years
Snow fall in Quetta after 12 years
a month ago! 
Snow fall in Quetta after 12 years
Snow fall in Quetta after 12 years
a month ago!