Search Results for 'shahi '

Shahi Kheer
Shahi Kheer
a month ago! 
Shahi Malai Kabab
Shahi Malai Kabab
few months ago! 
Raj Shahi Kofty
Raj Shahi Kofty
few months ago! 
Shahi Pasanday
Shahi Pasanday
last year! 
Shahi Chicken Qorma
Shahi Chicken Qor..
last year! 
Shahi Stuffed Mussalm
Shahi Stuffed Mus..
last year! 
Shahi Kulfa
Shahi Kulfa
last year! 
Shahi Dum Aalo
Shahi Dum Aalo
last year! 
Shahi Bara Paya
Shahi Bara Paya
last year! 
Shehanshahi Raan Roast
Shehanshahi Raan ..
last year! 
Custard Shahi Tukray
Custard Shahi Tuk..
few years ago! 
Shahi Gosht
Shahi Gosht
few years ago! 
Loki Shahi Halwa
Loki Shahi Halwa
few years ago! 
Badshahi Baingan
Badshahi Baingan
few years ago! 
Shahi Murgh Badami
Shahi Murgh Badam..
few years ago!