Search Results for 'naan'

Mutton Masalay Dar Karahi
Mutton Masalay Da..
8 minutes ago 
Balti Gosht
Balti Gosht
few months ago! 
Bong Paya
Bong Paya
few months ago! 
Dum Ka Qeema
Dum Ka Qeema
few months ago! 
Murgh Zafrani
Murgh Zafrani
few months ago! 
Chicken Mughlai Tikka
Chicken Mughlai T..
few months ago! 
Namkeen Gosht
Namkeen Gosht
few months ago! 
Badami Korma
Badami Korma
few months ago! 
Lauki Gosht
Lauki Gosht
few months ago! 
Special Masala Mutton Karahi
Special Masala Mu..
few months ago! 
Creamy Chicken Handi
Creamy Chicken Ha..
few months ago! 
Kofta Karahi
Kofta Karahi
few months ago! 
Koyla Karahi
Koyla Karahi
few months ago! 
Kalonji Chicken
Kalonji Chicken
few months ago! 
Kasuri Malai Murgh
Kasuri Malai Murg..
few months ago!