Search Results for 'naan'

Murgh Zafrani
Murgh Zafrani
14 days ago 
Chicken Mughlai Tikka
Chicken Mughlai T..
24 days ago 
Namkeen Gosht
Namkeen Gosht
24 days ago 
Badami Korma
Badami Korma
a month ago! 
Lauki Gosht
Lauki Gosht
few months ago! 
Special Masala Mutton Karahi
Special Masala Mu..
few months ago! 
Creamy Chicken Handi
Creamy Chicken Ha..
few months ago! 
Kofta Karahi
Kofta Karahi
few months ago! 
Koyla Karahi
Koyla Karahi
few months ago! 
Kalonji Chicken
Kalonji Chicken
few months ago! 
Kasuri Malai Murgh
Kasuri Malai Murg..
few months ago! 
Bhuna Gosht
Bhuna Gosht
few months ago! 
Nawabi Kabab Masala
Nawabi Kabab Masa..
few months ago! 
Tikka Chops
Tikka Chops
few months ago! 
Mirapuri Chicken Curry
Mirapuri Chicken ..
few months ago!